|     Om oss     |     Kontakt     |     Annonsering     |     Nettbutikk     |     Nyheter     |      

 NETTBUTIKK
 • JUL
 • GAVER
 • SELSKAP
 JULETIPS
 • Bordpynt
 • Julegaver
 • Julegavetips
  Julegrafikk
 • Julekort
 • Julekuler
  Juleoppskrifter  
  Julenisser 
  Juleplanlegger
 • Julepynt 
  Julesanger
  Julesitater
  Juletradisjoner
  Postens frister
  Ringetoner
 JULELINKER
 • Anitas Julekos   
 • Din Jul
  Graphic collection
  Juleglede
  Julenissen
  Jul i Norge
  Juleverksted
  Jule-sidene
  Julestemning
  Mormors Julesider
  Sol jul
  Stille Julenatt
 

JULEGAVESIDEN >> Juletradisjoner
Advent 

Advent kommer av det latinske ordet adventus Domini og betyr Herrens komme. Advent har 4 søndager og er kirkeårets begynnelse som er innledning til julen. Adventstidens farge er fiolett - botsfargen.

Adventstiden varer i 4 uker i den protestantiske og katolske kirke, mens i den ortodokse kirke varer den i 6 uker. 

Juleevangeliet

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Kvirinius var landshøvding i Syria. Og alle drog av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef drog da fra byen Nasaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ætt, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe. For det var ikke plass til dem i herberget.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med et stod en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: "Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket: I dag er det født dere en frelser i Davids by; han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn: Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe." Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare, som lovpriste Gud og sang:

"Ære være Gud i det høyeste og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag."

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: "La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss." Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det. Gjeterne drog tilbake, mens de priste og lovet Gud for det de hadde hørt og sett; alt var slik som det var blitt sagt dem.

(Luk.2.1-20)

Julen 

Julen feires til minne om Jesu fødsel og ble fra ca. midten av 400-tallet feiret den 25. desember.

Skikken med julefeiring er eldre enn kristendommen, hvor man feiret at solen snudde og dagene ble lengre. Etter hvert overtok kirken feiringen av vintersolverv som ble til Jesus' fødselsdag. Datoen var 25. desember, og i flere kristne land feires jul på denne dagen.

Grunnen til at vi i Norge feirer på den 24. er at den kirkelige festen ble holdt med midnattsgudstjenester. Dette ble vanskelig for de som bor langt her oppe i nord, hvor det var mørkt og kaldt på denne årstiden til at folk kunne dra til kirken på natten.

Julebukk

Julebukk før i tiden var en bukk som ble slaktet til jul. Senere ble personer som gikk omkring i julen med en bukkemaske og lodden fell på seg omtalt som julebukk. Da fikk gårdene uventa besøk av en gjeng på 10-20 som var utkledd. De fikk servert mat og en dram, før de kunne forlate gården. Besøket varte en halv time og ble de gjenkjent måtte de ta av seg masken.

I dag er det barna som har overtatt julebukkskikken. De går fra hus til hus, synger julesanger og som takk får de gaver/godteri.

Julegaver 

Før i tiden var det vanlig at husbonden ga sine gårdsfolk mat og drikke og nyttegjenstander i høytidsdagene. Det var også vanlig skikk å gi de trengende ved juletider.

Tradisjon med innpakkede julegaver er ikke mer enn litt over 100 år i Norge.

Julekrybbe 

Skikken med julekrybben har vi overtatt  fra de romersk-katolske land. Dette er en fremstilling av stallen og krybben med Jesus, Josef og Maria, de tre konger, hyrder og dyr.

Julenissen 

Julenissen stammer fra den katolske helgen St. Nikolaus i Lilleasia som døde i år 326. Man kan også si her i Norge at julenissen stammer fra den gamle norske fjøsnissen som passet på at det skulle gå godt med folk og dyr på gården. Som takk ble det satt ut en tallerken med julegrøt til ham.

Juletreet

Skikken med juletreet stammer opprinnelig fra Vest-Tyskland i første halvdel av 1500-tallet. I Norden kom juletreskikken omkring 1800. Det første juletreet kom til Norge i 1822 og ble pyntet i Christiania. Juletreet skal etter tradisjon være et eviggrønt tre og symbolisere "Det evige liv." Som regel brukes gran eller furu som juletre.

 

 
ANNONSER
 

 

Copyright © 2003 - 2012 Julegavesiden. E-mail: mail@julegavesiden.no